STAK2 - Samekniv/Buhkku med inngravering

Denne modellen har skaft av masurbjørk, reinhorn og reinskinn. Senterstykke i lær. Disse ligger montert lag på lag. Leveres med lærslire. NB! Blad i blankt, polert karbonstål. Bladlengde 9,5 cm. Totalt 20 cm. Vekt: 135 gr. MERK! PRISEN INKLUDERER INNGRAVERING AV NAVN PÅ SLIRE OG BLAD! VI INNGRAVERER PÅ SLIRELÆRET (IKKE SLIREKLIPSEN)!
*

Fyll inn i feltet hva du ønsker inngravert på bladet

*

Fyll inn i feltet hva du ønsker inngravert på sliren

kr 2 640,00

STAK2 - Samekniv/Buhkku med inngravering av navn på slire og knivblad
Denne modellen har skaft av masurbjørk, reinhorn og reinskinn. Senterstykke i lær. Disse ligger montert lag på lag. 
Leveres med lærslire.
NB! Blad i blankt, polert karbonstål.
Bladlengde 9,5 cm. Totalt 20 cm. Vekt: 135 gr.

MERK! PRISEN INKLUDERER INNGRAVERING AV NAVN PÅ SLIRE OG BLAD!
VI INNGRAVERER PÅ SLIRELÆRET (IKKE SLIREKLIPSEN)!