KS9F - 9'' Fingervern med inngravering

Stor kniv med fingervern - tilsvarende KS8F, men 1 tomme lengre i bladet. Blad av brunert kull-/karbonstål. Bladlengde 23 cm. Totalt 35 cm. Vekt: 410 gr. MERK! PRISEN INKLUDERER INNGRAVERING AV NAVN PÅ SLIRE OG BLAD!
*

Fyll inn i feltet hva du ønsker inngravert på bladet

*

Fyll inn i feltet hva du ønsker inngravert på sliren

kr 1 980,00

KS9F - 9 Fingervern med inngravering av navn på slire og knivblad
Stor kniv med fingervern - tilsvarende KS8F, men 1 tomme lengre i bladet.
Bladlengde 23 cm. Totalt 35 cm. Vekt: 410 gr.

MERK! PRISEN INKLUDERER INNGRAVERING AV NAVN PÅ SLIRE OG BLAD!